Kood: FKKM 04.010

Aineprogramm: ERIPRAKTIKUM TEOREETILISES JA ARVUTIKEEMIAS

SPECIAL PRACTICAL WORKS IN THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY 

Aste: ALAM
Loenguid: -
Suunatud: keemia 4
Harjutusi, seminare: -
Ainepunkte: 6 AP
Praktilisi töid: 48 t
Kontrolli vorm: arvestus Kontrolltöid: -
Seminaritöid, referaate: 192 t
 
Eeldusained:
kohustuslikud: Teoreetiline keemia (kood FKKM 04.002)
soovitatavad: Keemia tarkvara (kood FKKM 04.009)
 

Programmi koostas: professor MATI KARELSON

  

Annotatsioon:

Väljaõpe bakalaureusetöö metoodika omandamiseks ning algteadmised teadusliku uurimistöö teostamiseks teoreetilise ja arvutikeemia alal.

  

Programm: 

Praktilised tööd:

  1. Poolempiiriline kvantkeemia (AMPAC, MOPAC)
  2. Mitteempiiriline kvantkeemia (GAUSSIAN, SPARTAN)
  3. Molekulaardünaamika (AMBER)
  4. QSAR/QSPR (CODESSA)
  5. Andmebaasid (TOPCAT, SCI, CA)

 

Kirjandus 

1 E. Clementi and C. Corongiu, Methods and Techniques in Computational Chemistry: METECC-95, STEF, Cagliari, 1995

2. J-L. Calais, Quantum Chemistry Workbook, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994.

3. CODESSA, Reference Manual, Florida, 1994.