Kood: FKKM 04.011

Aineprogramm: ERISEMINAR MAGISTRANTIDELE TEOREETILISES JA ARVUTIKEEMIAS

SPECIAL SEMINARS IN THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY (MSc students)

 

Aste: magistriõpe

Loenguid: -

Suunatud: keemiaosakond

Harjutusi, seminare: 90 t

Ainepunkte: 16 AP

Praktilisi töid: -

Kontrolli vorm: 4 arvestust

Iseseisev töö: 550 t

Seminaritöid, referaate: 4

Eeldusained:

kohustuslikud: B.Sc keemias

 

Programmi koostas: professor MATI KARELSON

 

Annotatsioon:

Teaduslike ettekannete koostamine, esitamine ja arutelu teoreetilise ja arvutikeemia erialal, teaduslike artiklite vormistamine, arutelu ja publitseerimine.

 

Programm:

Programm on määratud konkreetsete magistrantide M.Sc. töö teostamiseks vajalike teaduslike uurimistööde individuaalplaandega.