Kood: FKKM 04.012

Aineprogramm: ERISEMINAR DOKTORANTIDELE TEOREETILISES JA ARVUTIKEEMIAS

SPECIAL SEMINARS IN THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY (PHD students)

 

Aste: doktoriõpe

Loenguid: -

Suunatud: keemiaosakond

Harjutusi, seminare: 190 t

Ainepunkte: 24 AP

Praktilisi töid: -

Kontrolli vorm: 8 arvestust

Iseseisev töö: 770 t

Seminaritöid, referaate: 8

Eeldusained:

kohustuslikud: M.Sc keemias

 

Programmi koostas: professor MATI KARELSON

 

Annotatsioon:

Teaduslike ettekannete koostamine, esitamine ja arutelu teoreetilise ja arvutikeemia erialal, teaduslike artiklite vormistamine, arutelu ja publitseerimine.

 

Programm:

Programm on määratud konkreetsete doktorantide Ph.D töö teostamiseks vajalike teaduslike uurimistööde individuaalplaandega.