Kood: FKKM.04.008

Aineprogramm: SRTUKTUUR-OMADUS SÕLTUVUSED STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIPS

Aste: MAGISTRIÕPE
Loenguid: -
Suunatud: valik
Harjutusi, seminare: 4 x 5 h = 20 h
Ainepunkte: 2 AP
Praktilisi töid: -
Kontrolli vorm: arvestus
Kontrolltöid: 1
Seminaritöid, referaate: 60 x 1h = 60h
 
Eeldusained:
kohustuslikud: Teoreetiline keemia (kood FKKM.04.002)
soovitatavad: Keemia tarkvara (kood FKKM.04.009)
 

Programmi koostas: professor MATI KARELSON 

Annotatsioon:

Käesolevas praktikumis omandatakse praktilised oskused töötamiseks keemiliste ühendite struktuur-aktiivsus/omadus sõltuvuste leidmiseks kasutatavate arvutiprogrammidega.

  

Programm: 

1. Molekulide struktuuri definitsioon ja sisestamine arvutiprogrammi CODESSA.

2. Molekulide korreleeritavate omaduste sisestamine arvutiprogrammi CODESSA.

3. Molekulide kvantmehhanilise elektronstruktuuri sisestamine arvutiprogrammi CODESSA.

4. Molekulide teoreetiliste deskriptorite arvutus.

5. Uute molekulaardeskriptorite defineerimine.

6. Molekulide omaduste ja molekulaardeskriptorite ühe- ja mitmemõõtmeline statistiline analüüs.

7. Molekulide omaduste ja molekulaardeskriptorite faktoranalüüs.

8. (Multi)lineaarne regressioonanalüüs.

9. Heuristilised meetodid parima multilineaarse sõltuvuse leidmiseks vaadeldava omaduse ja molekulaardeskriptorite vahel.

10. Statistilised kriteeriumid korrelatsiooni kvaliteedi hindamiseks.

11. Kvantitatiivsete struktuur-aktiivsus/omadus sõltuvuste graafiline esitus.

12. Omaduste ennustamine uutele molekulidele. 

 

Kirjandus

1. Katritzky, A.R.; Lobanov, V.S.; Karelson, M. CODESSA, Reference Manual, Universities of Florida & Tartu, 1994.

2. Katritzky, A.R.; Lobanov, V.S.; Karelson, M. CODESSA, Training Manual, Universities of Florida & Tartu, 1996.