Kood: FKKM 04.009

Aineprogramm: KEEMIA TARKVARA

CHEMICAL SOFTWARE

 

Aste: MAGISTRIÕPE
Loenguid: -
Suunatud: valik
Harjutusi, seminare: 4 x 5 h = 20 h
Ainepunkte: 2 AP
Praktilisi töid: -
Kontrolli vorm: arvestus&
Kontrolltöid: 1
Seminaritöid, referaate: 60 x 1h = 60h
 
Eeldusained:
kohustuslikud: Teoreetiline keemia (kood FKKM 04.002)

Programmi koostas: professor MATI KARELSON

Annotatsioon:

Käesolevas praktikumis omandatakse praktilised oskused töötamiseks mitmesuguste kaasaegsete keemia arvutiprogrammidega.

 

Programm: 

1. Molekulide 3-D struktuuri sisestamine arvutisse (PCMODEL, AGUI, GAUSSIAN94).

2. Molekulide geomeetria optimeerimine molekulaarmehhaanika abil (PCMODEL).

3. Molekulide elektronstruktuuri ja laengujaotuse arvutamine poolempiiriliste Hartree-Focki meetodite abil (MOPAC, AMPAC).

4. Molekulide elektronstruktuuri ja laengujaotuse arvutamine mitteempiiriliste Hartree-Focki ja post-Hartree-Focki meetodite abil (GAMESS, GAUSSIAN96).

5. Molekulide spektraalomaduste arvutamine (ZINDO).

6. Molekulide magnetiliste omaduste arvutamine (IGLO).

7. Molekulaardünaamika arvutused (GROMOS, AMBER).

8. Keemiliste ühendite struktuuri ja omaduste andmebaasid (WindowChem Molecular Modelling ProTM and Molecular Analysis ProTM).

9. Keemiliste ühendite omaduste Internet'i andmebaasid:

–STN International Network (RTECS etc.)

–TOPKAT

–TMIC database on toxicities by the Toxic Materials Information Center

–COSHI database on hazardous compounds by the National Institute of Occupational

Safety and Health, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati, OH45226;

–The toxicological database of the Advisory Center of Toxicology, National Academy of Sciences, 2101 Constitution Avenue, Washington, D.C. 20418.

–Chemistry Information Center, Fachinformationszentrum-chemie,

–Hazardous Materials Service, AERE, Building 151, Harwell, Didcot, Oxfordshire

–CHEMDATA, a computerized data bank of chemical products.