Loengud teoreetilises keemias


Mati Karelson
I ptk Kvantmehaanika alused
II ptk Aatomite kvantmehaanika
III ptk Molekulide kvantmehaanika