Tartu Ülikool
Füüsika-keemiateaduskond
  University of Tartu
Faculty of Physics and Chemistry


Teoreetilise keemia
õppetool
Chair of Theoretical Chemistry


Inimesed   People
Õppetöö   Courses
Teadustöö   Research


Aadress (Address): Jakobi 2, 51014 Tartu, Estonia
Tel:+372 7 375 254; Fax: +372 7 375 264
Juhataja (Head): Prof. Mati Karelson, e-mail: mati@theor.chem.ut.ee